Hvad er en haveambassadør?

I løbet af 2014–2016 har vi uddannet 74 haveambassadører – ca. 25 uddannes per kursus, og vi har afholdt tre identiske kursusforløb. En haveambassadør kan indtage en masse forskellige roller alt efter hvilken baggrund og interesser, der følger med.

De overordnede målsætninger har været at uddanne allerede havekyndige i at formidle økologi i praksis gennem kurser og oplæg, organisere frivillige, inddrage lokale samarbejdspartnere og medier samt skabe flere aktiviteter lokalt, der kan styrke økologien.

Kurserne er støttet af VELUX FONDEN gennem projekt Mere Liv i Haven og har inkluderet kost og logi. Transport blev dækket af kursisterne.