Referat af netværksmøde 17. jan

Rasmus Kristensen, 21. januar 2016

Det blev besluttet at oprette en styregruppe bestående af dagens deltagere (inklusiv Marianne).

  • Denne gruppe mødes frem over hver anden måned (søndag efter 1. lørdag i ulige måneder)
  • Formålet med disse møder er at planlægge:
  • 3–4 større arrangementer om året. Det kunne være foredrag eller workshops eller lign.
  • Et løbende antal mindre arrangementer hen over året. Det kunne være åbne havelåger, mindre ekskursioner eller mindre frø bytte dage.

Det blev derudover besluttet at fremtidig kommunikation skulle foregå på Mere Liv i Haven (MLiH) hjemmesiden. I forbindelse med dette blev det besluttet at der skulle sendes en mail ud til alle medlemmer af netværket om at oprette sig på denne side (der vil blive vedhæftet en guide til dette). Dette ville Rasmus tage sig af, ligesom han også ville lægge et redigeret referat af dette styregruppe mødereferat op på MLiH opslagstavlen.

Slutteligt blev det besluttet at næste styregruppe møde bliver afholdt den 6. marts.

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider