Referat af netværksmøde 6. marts

Rasmus Kristensen, 10. marts 2016

Jens fra Det Gode Eksempel fortalte om deres projekt som handler om at oprette bæredygtig integration for flygtninge i Egedal og som skal foregå på 2–3 ha. jord beliggende ved Egedal station. Jens fortalte at de har vundet en kommunal konkurrence der giver dem brugsretten til denne jord og en pose penge til at få projektet sat i værk. Som et underprojekt af dette har Det Gode Eksempel besluttet at oprette omkring 500 m² nyttehave og har i den forbindelse rettet henvendelse til Egedal/Furesø netværket. Jens fortalte at de har fået lovning på en container til at agere skur ved nyttehaven og at de i forbindelse med FRØ POPUP i København har modtaget en god del frø til haven.

Jens’ forespørgsel til vores netværk var som udgangspunkt et ønske om at netværket kunne levere forspirede planter til udplantning i haven. Dette ønske udspringer fra at nyttehaven stadig blot er en mark og der derfor ikke forefindes egnede forhold til forspiring. Hvilke planter der ønskes og er praktisk mulige er endnu ikke blevet klarlagt, men gruppen holder møde i uge 13, hvor også Peter har indvilliget i at deltage for at dele hans viden og erfaring. Dette møder leder forhåbentlig til en klarlægning af ønsker, behov og muligheder og alle der har lyst børhave det i baghovedet når det er tid til at plante frøene fra sidste år og eventuelt lige smide et frø eller ti mere i potterne :)

Eva har meldt ud at hun kan klare en del lægge kartofler (op til 100 kg – 10 kg pr familie var buddet fra Peter) og at disse bliver lagt til spiring. Peter kan klare en mængde tomatfrø og en hvis grad spiring, men har også et begrænset antal løbende meter vindueskarm at gøre godt med.

Det blev besluttet at følge op på mødet i uge 13 med et arrangement for hele netværket ude på marken. Mere herom følger når tingene er faldet mere på plads.

Undergrupper til styregruppen endte op i at en kommunikationsgruppe bestående af Maya, Kirsten og Rasmus. Rasmus skal sørge for at få fat i Sandra fra PØ for at få udvidet administrator rettighederne på hjemmesiden go i fællesskab vil denne gruppe sørge for at opdatere »Om os« sektionen.

En specifik arrangement gruppe bliver ikke oprettet, men i stedet påtager folk sig at være tovholder i de planlagte arrangementer indtil næste møde.

De kommende arrangementer bliver indledt med et frøbytte arrangement som blev skemalagt til den 3. april hos John og Bente, Højdevej 23 Værløse. Kompostorme må meget gerne medbringes da der var en del aftagere til dette. Rasmus smider en invitation op i kalenderen.

Eva ville gerne arrangere en kombineret besøg hos Karin og Torben i deres nye havecenter og et mindre foredrag om insekthaven holdt af Eva kæreste, som var noget biologi professor halløj :) Dette kommer til at foregå ud på sommeren.

Et foredrag om permakultur kunne Jens Hansen godt byde ind med, men dette bliver sent i sæsonen.

Næste styregruppemøde bliver den 8. maj klokken 13–15 hos Ulla, Skenkelsøvej 21, 3650 Ølstykke. Her vil vi snakke om kompost og gødning og nye og allerede foreslåede arrangementer kan tilrettelægges.

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider