Åben Havelåge i Ranum

Dato:

Sted: Hos Karen Steffensen, Østerled 9, 9681 Ranum

Reserver datoen!

Mere detaljeret program når tiden nærmer sig.

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider