Hjælp med at påvirke lokalt

Trine Krebs, 28. april 2015

hej alle,

vi har fået denne invitation, som jeg tænker lyder helt fantastisk…og jeg vil opfordre jer alle til at dele dette møde, deltage, få lokale øko madproducenter med…VI har brug for store fælles visioner om vores mad – og hvor er det så dejligt at vores kommune går foran.

GLÆDE fra Trine

Kære lokale fødevareaktør…

Lejre som Hovedstadens økologiske spisekammer, det har vi talt om gennem tre år nu. Men hvorfor stoppe der? I Nordsjælland er der også nogle, der gerne vil arbejde med at understøtte mulighederne. Derfor holdes et åbent fyraftensmøde om fødevareerhvervet i Nordsjælland. Det bliver afholdt i Gjethuset i Frederiksværk den 12. maj kl 17–19.30.

Formålet er at diskutere og belyse potentialet ved at arbejde for at gøre (Nord)Sjælland til hovedstadens økologiske spisekammer. Hvordan får man bundet den mere nicheprægede del af landbruget tættere sammen med den store efterspørgsel på økologiske kvalitetsfødevarer (gerne lokalt produceret) i særligt København, men også forstæderne og større og mindre omegnsbyer?

Jeg vil som borgmester i Lejre Kommune holde et oplæg om erfaringerne fra Lejre. Herudover deltager en repræsentant fra Landbrug & Fødevarer og en repræsentant fra COOP til en paneldebat.

Ambitionen er, at denne debat efterfølges af en række mindre inspirations-»stande« bestående af lokale ildsjæle, som har praktisk erfaring med grønne partnerskaber på bl.a. fødevareområdet.

Standholderne vil have mulighed for at fortælle om deres produkter, materialer, hvordan de kom i gang og meget meget mere. På den måde skabes mest mulig inspiration og videndeling, og håbet er, at det kan være med til at skabe nye kontakter og netværk.

Jeg vil høre, om du har lyst til at være en del af arrangementet, og om du vil fortælle interesserede deltagere om dit projekt/din virksomhed/din idé. Jeg håber, du samtidig kan bruge arrangementet til selv at skabe netværk, blive inspireret og gøre opmærksom på dit produkt/ide/initiativ. Jeg vil derfor også meget gerne invitere dig til at være med som inspiration/standholder efter paneldebatten.

SF i Halsnæs faciliterer arrangementet.

Venlig hilsen
Mette Touborg

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider