Om Mere Liv i Haven Østerbro

Netværket startede op maj 2014. Vi opdager det grønne i byen og udveksler erfaringer og ideer, for i fællesskab at udvikle nye grønne initiativer.

Vi har lyst til en produktiv og mere biodivers by.

Vær med til vores ture og meld dig ind i Mere Liv i Haven Østerbro her på siden.

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider