9. oktober 16.30: Studie- og indkøbstur til Havredal praktiske Landbrugsskole og gårdbutik

Dato:

Sted: Havredal praktiske Uddannelser, Ulvedalsvej 34, 7470 Karup J

Se venligst beskrivelse på Viborg Netværks tavle.

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider