Aalborg

Info

Antal medlemmer: 27

Kontakt: Kirsten Hansen
aalborg@merelivihaven.dk

Deltag i netværket

Besøg Mariannes nyanlagte have i Vadum

Dato:

Sted: Fam. Olsen, Vejlen 1, 9430 Vadum

Vi vil fremvise hvor langt vi er kommet her i 2. sæson med at omlægge 1 hektar græsmark til et sted med mere liv i haven.

Vi har plantet vildt beplantning, som består af ca. 800 træer, hvoraf de fleste er gode pollen og nektar givere til insekterne. 100 frugttræer blomme, æble, pære og kirsebær står på rad og rækker.

En stor køkken have med stor variation af grøntsager og så er resten af marken sået til med frøblandinger der også indholder blomster der giver en god pollen og nektar fødekilde til insekterne.

Så mød op, vi slutter af med kaffe og te.

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider