Aarhus

Info

Antal medlemmer: 78

Kontakt: Anne Sofie Laursen
aarhus@praktiskoekologi.dk

Deltag i netværket

Noter fra møde 17. april 2015

Marianne Mikkelsen, 3. maj 2015

Et par noter fra mødet 17. april 2015, afholdt i Gallo Huset, Nørregade 6
(tak til Anne Marie for husly og forplejning)

Øvrige deltagere meget velkomne til at supplere.

Deltagere: Anne Marie, Helle, Søren, Anna, Johanne, Marianne.

Mødet blev afholdt uden forudgående dagsorden.

Da Anna og Johanne var med for første gang, tog vi en præsentationsrunde, der resulterede i livlig spørgen og dialog om diverse projekter, vi hver især er involveret i.

Vi drøftede bl.a. Sørens GreenHouseIT (http://www.greenhouseit.dk/) – bl.a. styrker og svagheder ved de mange supplerende aspekter, og hvordan de forskellige aspekter kan give adgang til støttemidler eller afskære fra dem, afhængigt af fokus for de specifikke støttemidler.

Anna og Johanne er aktive i – blandt meget andet – Cyanidhaven, Bjørnholms Alle, 8260 Viby (https://www.facebook.com/cyanidhaven) – endnu et sted, netværket gerne vil besøge.

Vi talte om det væld af haver, aktiviteter, projekter mv., der blomstrer i og omkring Aarhus – og hvordan de hver især vægter forskellige aspekter som økologi, selvforsyning, samarbejde, socialt ansvar mv. Der findes – så vidt vides – ikke ét forkromet overblik, hvilket også ville kræve konstant opdatering, da det er et meget dynamisk felt.

Helle, som bl.a. er frivillig i Økologiens Have, Odder (http://www.okologienshave.dk/), vil gerne have noget praktisk samarbejde ind i vores netværk – at vi ikke bare taler, men også gør ting sammen.

Vi berørte vigtigheden af, at vi nævner PØ for ikke-medlemmer, at vi får kontakt til folk, der ikke allerede er overbeviste økologer.

Og vi aftalte at mødes næste gang 28. maj i Fællesgartneriet, Skibbyvej 15, Brabrand (http://fællesgartneriet.dk/)

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk økologis hjemmesider