Aarhus

Info

Antal medlemmer: 74

Kontakt: Anne Sofie Laursen
aarhus@praktiskoekologi.dk

Deltag i netværket

Referat fra mødet 08.01.2015 hos Institut for X

Jens Winther Kristensen, 9. januar 2015

Vi var: Bente H, Benjamin, Naja, Karen, Bente S, Lotte og Jens og Malin og Lene var på besøg med oplæg. Mødet foregik hos Institut for X

Malin fra Adopt-A-Box fortalte om projektet, som har været i gang siden 2012. Der er blevet sat små grow your own food have-kasser op rundt omkring i Latinerkvarteret, hvor de er blevet adopteret af de forskellige butikker og cafeer. Sidste år gav kasserne 21 kg. mad til årets høstfest. 2015 er sidste sæson, hvor projektet kører, og der vil være ca. 80 kasser i drift. Drivhuset på Godsbanen vil i en eller anden grad blive tilgængeligt for interesserede. Følg med på www.adoptabox.dk og https://www.facebook.com/pages/Adopt-A-Box/352207261469041

Lene fra Bistad fortalte om Bistad-projektet, som er en socialøkonomisk virksomhed der med inspiration fra Bybi i København driver ca. 14 bigårde rundt omkrign i Aarhus sammen med udsatte borgere som deltagere. Finansieringen foregår delvist (og fra om 1,5 år helt og holdent) ved at virksomheder sponserer opsætningen af bigårde ved deres virksomheder, hvor de så kan tilbyde interesserede ansatte under Bistads ledelse at deltage i arbejdet med bierne. Oplægget handlede også om bivenlig beplantning. Der findes en god vejledning her: (PDF) www.biavl.dk/images/2011/stories/pdf/biplantekalender%202007.pdf

Herefter gik snakken løst om bordet. Udpluk fra den: Der skal mange hvidløg til at være selvforsynende. En har sat 120, en anden har sat 200. Rucola er en god biplante. Find det hjørne, du vil begrænse den til og så den. Lad den blomstre (= glad bier) og selvså (= evig forsyning med rucola).

Der blev desuden snakket om Smag på Aarhus-projektet www.nordeafonden.dk/smag-paa-aarhus og noget om at Sager der Samler sagerdersamler.dk også skulle have gang i nogle grønne projekter. Bente H, Benjamin og Jens følger op og melder ud på hjemmesiden, hvad der bliver fundet ud af. Det her ligner emnet til næste møde. Dét, og så det at få en inspirationstur i søen:

Ture i forslag:
– Den økologisk have.

– Væksthuset (selvorganiseret, hvor man vælger en plante ud at finde noget viden om og dele med de andre).

– Urtegartneriet (netværket i Silkeborg skal af sted den 18. april – måske vi skulle mingle med dem? merelivihaven.dk/silkeborg/kalender/2015/besoeg_hos_urtegartneriet/).

Referenten tilføjer lige:
– Der er en skovhave under opbygning i Mørke – den kunne man godt tage ud at se på.

– En tur til Friland er også en mulighed, jo…

Send gerne flere forslag til aarhus@merelivihaven.dk

Realdania har lavet to gode rapporter om byhaver:
www.realdaniaby.dk/nyheder/2014/dyrk-byen-og-faa-mere-livskvalitet

Praktisk Økologi holder Årsmøde på Livø 17.-19- april www.oekologi.dk/aarsmoede/

Næste møde er sat til 5. marts. Stedet er ikke besluttet endnu. Måske bliver det på Idériget igen ideriget.dk Det vil der komme en opdatering om 2–3 uger inden.

Tak for godt selskab.

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider