Haveambassadørerne

Info

Antal medlemmer: 74

Kontakt: Mikael Elke Lund
mikael@praktiskoekologi.dk

Haver til Maver Odense skal bevares

Susan Urbanus, 9. januar 2016

Kære Haveambassadører 3

Hvis I har lyst til at støtte Haver til Maver projektet i Skolehaven Falen, hvor jeg arbejde som frivillig og hvor jeg er også i gang med at planlægge min internationale havearrangementer, se tekst og link nedenfor:

www.skrivunder.net/haver_til_maver_odense_skal_bevares

»Skolehavekonceptet Haver til Maver skaber glæde og læring for skolebørn.

I skolehaven dyrker vi livskvalitet. Normalt koster kvalitet mange penge, men i enkelte tilfælde kan man for små midler få et utrolig godt produkt. Skolehavekonceptet Haver til Maver er sådan et tilfælde.

Opskriften er simpel: Der skal bruges noget jord, der skal bruges frø, redskaber og en masse skolebørn med deres naturlige nysgerrighed og lyst til at være aktive. Og så skal der være en underviser, der kan hjælpe børnene igennem processen.

Et undervisningsforløb i Haver til Maver giver børnene praktiske erfaringer, det giver ny læring, og det udvikler sociale kompetencer. Alt sammen resultater, der kan være svære at opnå på samme vis i klasselokalet. På langt sigt får disse børn et kendskab til ernæring, der giver dem bedre livskvalitet med færre livsstilssygdomme.

Politikerne i Odense udtrykker også begejstring for Haver til Maver. Projektet er en del af visionen for en mere bæredygtig storby med borgere der trives og er lykkelige. Men der skal spares penge, og vi er kommet med i kommunes sparekatalog. Det må være en fejl.

Skriv under, og hjælp vores politikere i Børne-Unge udvalget med at tage den rigtige beslutning

Målet er ikke bare at få planterne til at gro, målet er også, at få dem der passer planterne til at gro. Haver til Maver Odense skal også fremover være et grønt undervisningstilbud til skolebørn. «

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider