Haveambassadørerne

Info

Antal medlemmer: 74

Kontakt: Mikael Elke Lund
mikael@praktiskoekologi.dk

Ledelse af netværk- noter fra en workshop

Jette Vangslev, 4. november 2018

Noter fra en workshop på »Mere liv i haven« festivallen i Kolding.

Ledelse er ikke farligt – det er nødvendigt

Det er farligt ikke at tage ledelse i et netværk/lokal gruppe/forening. Det er nødvendigt ellers kommer vi ikke ud over hyggeniveauet. Selvfølgelig skal det også være hyggeligt og sjovt, men det gør det ikke alene. Hvis ikke det har et højere formål/mål vil det være nogle andre mennesker man vil prioritere at være sammen med. Og ledelse betyder at sætte rammer for dette mål. Netværksdeltagerne skal kunne »comitte« sig til dette mål og de skal vide, hvad arbejdet kræver, og hvad der forventes af dem. Der skal være en tydelig sammenhæng mellem de opgaver netværksdeltagerne involverer sig i og de ressourcer og indflydelse, de får stillet til rådighed for at løse opgaverne.

Den gode leder af frivillige har tre egenskaber. Det er evnen til at styre, begejstre og reflektere. Og den gode leder ved, hvornår det er bedst at styre, begejstre eller trække sig lidt tilbage og reflektere.

Hvordan gør jeg det i Kolding netværket:

 • Netværket har 2 spor

o Gardenhood – fællesprojektet også med 2 spor. Hver tirsdag fra kl. 17–19 fra maj til september
Vise gæsterne i GH at man kan lave økologisk køkkenhave der trutter
Integration- og skolehave
o Rundtur til netværksdeltagerne. Ligger typisk om søndagen kl. 15–17
Værten viser sin have
Vi har et tema på fx vinteropbevaring, syltning, jordforbedring
Vi hjælper værten med at udføre et stykke manuelt arbejde
Vi drikker kaffe

 • Vi starter sæsonen med at opstartsmøde i januar, hvor vi taler om havedrømme og ligger en fælles plan. Vi styrer efter den og den annonceres på www.mereivihaven.dk.
 • I Gardenhood har jeg lagt en plan og styrer hvad vi skal lave og hvornår

o Jeg skriver på »siden« hvad vi skal lave den kommende tirsdag
o Fast tidspunkt og vi slutter til tiden
o Vi starter med at jeg forklarer hvad vi skal lave
o Vi laver hold af 2 personer – en rutineret og en nybegynder
o Der arbejdes efter mine anvisninger.

o Efter en time spises en snack
o Og bagefter gennemgår vi hvert holds arbejde – de fortæller hvad de har lavet og jeg »bygger ovenpå « med teori og kommentarer

 • Jeg skriver opslag på siden og facebook og taler tingene op efter hver gang
 • Vi slutter sæsonen og året med evaluering og forslag til nye initiativer
 • Jeg samarbejder og er kontakten til GH
 • Nye initivativer fra år til år fx udviklingen af plantekasser og middelalderdelen med åbenhave låger
 • Vi slutter med en vinterklargøring i oktober

Man motiveres af at lykkedes. Netværksdeltagere motiveres af at lykkes med deres arbejde og se resultatet. Som leder skal vi stille krav og styre aktiviteten. Som leder har vi et ansvar for at nå de mål, vores netværk sætter. For alles skyld – både netværket, Landsforeningen praktisk økologi, netværksdeltagerne og naturligvis den økologiske dagsordens skyld. Netværksdeltagerne motiveres når de oplever at blive set og hørt, sådan at de ved, at deres engagement er betydningsfuldt og nyttigt.

Gør det let at være netværksdeltager – tænk i mikrohandlinger, for så er det nemmere at være med og sige ja til opgaver. Mikroopgaver skal være konkrete, afgrænsede, funktionsbestemte synlige og vigtige, for så er det sjovt at være med.

Hvordan gør i Kolding:

 • 3 sørger for kontakten til ny danskerne, sprogskolen og frivillighuset
 • 1 sørger for snacks
 • 2 har bygget plantekasser
 • Fremvisningen af Gardenhoodhaven ved åbne havelåger
 • Børnedyreskue i Bjert

Ledelse handler også om evnen til at begejstre netværksdeltagerne. Folk er altid mere positive end du tror. Hvis du først deler din begejstring, vil du blive overrasket over hvor lydhøre folk omkring dig vil være som oftes ville de ønske at de selv var lige så modige som dig og turde fortælle om deres egne ideer og dele deres egen begejstring. Og de vil som oftest også gerne hjælpe og komme med gode råd og støtte. I Kolding netværket gøres det ved:

 • Fremvisning af egen have
 • glæden ved at få hjælp i egen have
 • Nye initivativer fra år til år fx

o udviklingen af plantekasser
o middelalderdelen
o åbnehave låger
Evnen til at trække sig tilbage og overveje, om de ting, vi gør, virker, eller om vi skal gøre noget anderledes, er det, der gør en leder god. Og det handler også om at motivere sig selv – en leder vil også gerne være en succes, skabe resultater, være betydningsfuld og nyttig. Hvis vi ikke selv er motiveret, hvordan skal vi så motivere andre?

Du får 8 råd til den gode leder af netværk
1. Vær karismatisk. Alt med måde, men din person tiltrækker og fastholder netværksdeltagerne
2. Anerkendelse er meget vigtigt, men man kan også sige for meget tak.

3. Stil krav, for så giver du det frivillige arbejde værdi.

4. Tag små skridt, når du vil noget nyt. Begå fejl, og lær af dem.

5. Start altid med at forventningsafstemme med den gruppe, du skal lede.

6. Vær menneskelig. Fortæl netværksdeltagerne, hvis du er presset, har brug for en pause eller et godt råd.

7. Tænk i engagement trappen
8. hold bedre møder

Kilde: Borgerlyst – handlekraft i hverdagen af Andres Lloyd & Nadja Pass, 2013 og www.ingerfair.dk

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider