DN Vesthimmerland beskytter Danmarks frie kyster

Kirsten Hansen, 27. januar 2016

Søndag d. 31. januar kl. 17 tænder Danmarks Naturfredningsforening og andre interesserede bål og fakler på Trend strand.

Sammen med resten af Danmark slår vi ring om kysterne og viser, at vi ønsker at bevare dem frie og ubebyggede.

Regeringen vil gøre det nemmere at bygge ved vores kyster. Blandt andet vil den fjerne strandbeskyttelsen i og omkring byerne og udvande strandbeskyttelsen uden for byerne.

Vi forventer, at regeringen snart fremsætter lovforslag herom.

Det er derfor sidste udkald for at vise, at vi er mange, der holder af de frie kyster – og ønsker den nuværende beskyttelse bevaret.

Søndag den 31. januar klokken 17 tændes bål og fakler ved de frie danske kyster landet over.

I Vesthimmerland sender Danmarks Naturfredningsforening på stranden i Trend et signal til regeringen om, at den ikke skal sælge ud af vores hvide strande og grønne klitter.

DN Vesthimmerland ønsker at Vesthimmerlands kommune udvikler de byer og anlæg, der allerede er langs den 60 km lange kyststrækning og bevarer de mellemliggende kyster frie og ubebyggede. Det mener vi er til glæde og gavn for beboere og turister.

Alle er velkommen til at være med når vi står sammen om, at beskytte vores kystlinje.

Søndag d. 31. januar kl. 17

Trend strand, Gl. Amtsvej 39, 9670 Løgstør

Oversigt over bål i hele landet: tur.dn.dk/ture/

DN Vesthimmerland beskytter Danmarks frie kyster

DN Vesthimmerland beskytter Danmarks frie kyster: Trend strand, Gl. Amtsvej 39, 9670 Løgstør

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider