Åben havelåge

Dato:

Sted: Erik og Inge Olsen, Særløsevej 10, 4320 Lejre

Kom og se vores blomstereng som vi har etableret for 20 år siden, med frø af de vilde blomster, som vi samlede på overdrev i omegnen. Meget har ændret sig siden. Nogle planter har klaret det godt og bredt sig mellem græsserne, andre er gået tilbage.

Her omkring midsommer står stadig Hvid Okseøje, Dueskabiose, Smalbladet Klokke, Gul Snerre sammen med Hjertegræs og Kamgræs og meget mere i fuldt flor.

Vi har tillige en stor urtehave med grøntsager, krydderurter og sommerblomster i skøn forvirring samt en staudehave med prydgræsser.

Vi forsøger at give haven et naturligt udtryk, uden at det bliver helt forvildet og samtidig giver plads til fugle og insekter.

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider