Åben have med blomstereng

Dato:

Sted: Inge og Erik, Særløsevej 10, 4320 Lejre

Nu blomstrer Tjærenellike, Dunet vejbred, Hvis Okseøje, Blåhat, Liden Klokke og Due-skabiose sammen med Kamgræs, Hjertegræs og alle de andre vilde planter vi har sået under frugttræerne.

Arealet der er på 750 m² blev etableret på tidligere mark for 20 år siden. Hvad der spirer frem forandre sig år for år men det er altid et dejligt syn.

Kom forbi og nyd synet og hør om vores erfaringer med etableringen.

Engen er omtalt i PØ’s medlemsblad nr. 6/2021.

Haven består desuden af 500 m² økologisk køkkenhave med en blanding af grøntsager og sommerblomster samt staudehave med prydgræsser.

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider