Havebesøg hos Marianne og Alex – aflyst

Dato:

Sted: Marianne Engelhardt og Alex Pedersen, Kalbyvej 12, 4684 Holmegaard

Vi skal se deres husmandssted, hvor de dyrker jorden efter biodynamiske principper.

Tilmelding til medeelen@gmail.com senest 12/5.

Aflyst p.g.a. Corona

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider