Ribe

Info

Antal medlemmer: 39

Kontakt: Mette K. Due
ribe@praktiskoekologi.dk

Deltag i netværket

Filmaften »Kiss the Ground«

Dato:

Sted: Gitte og Peter på Blæsbjerg, Mejlby Engevej 1, 6760 Ribe

»Kiss the ground« filmvisning hos Gitte og Peter på storskærm i stuen. Læs mere om filmen her: https://kisstheground.com/

Tilmelding til Gitte på tlf. 20600880 senest den 8. november.

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider