Ribe

Info

Antal medlemmer: 45

Kontakt: Mette K. Due
ribe@praktiskoekologi.dk

Deltag i netværket

Blomster, bønner og biodiversitet

Dato:

Sted: Naturlig Havedesign, Grenevej 25, 6752 Glejbjerg

Kom på besøg i en have, hvor der eksperimenteres med at skabe levesteder for en mangfoldighed af vilde dyr i en ellers traditionel have med blomsterbede og selvforsyning.

Marie Uth forsøger at indpasse naturtiltag i haven på en række måder. Hun er uddannet agronom, men arbejder bl.a. som selvstændig havekonsulent med firmaet Naturlighavedesign.dk

Kom hid en sommeraften og bliv inspireret – se mere på hjemmesiden https://naturlighavedesign.dk/ og facebook https://www.facebook.com/naturlighavedesign

Tilmelding ikke nødvendigt – medbring selv kaffe/the.

SES VI?

Besøg Landsforeningen Praktisk økologis hjemmesider