Gåtur mod giftregn. Egebjerg Bakker

Malene Mann Sørensen, 24. september 2016

Den 1. oktober 2016 fra 10.00 til 12.00 arrangerer medlemmer af Landsforeningen Praktisk Økologi gåture mod giftregn over hele Danmark. Baggrunden er her: www.oekologi.dk/projekter/giftregn_nej_tak

Kort fortalt handler det om, at vi er mange borgere, som gerne sammen vil vise, at vi ikke vil have at sprøjtegifte fra landbruget falder ned med regn, dug, afdrift i vores haver og i naturen.

Denne tur foregår i Egebjerg Bakker, istidens landskab fra Egebjerg Mølle, langs øhavnsstien til Bakkelundgaard, som blev købt af amtet, det ligger nu som et overdrevslandskab. Området støder op til det smukke fredede område, Svinehaverne. Hvor vi også går ind. Svinehaverne er et fremskredent overdrevslandskab med rigtig mange – for Fyn sjældne planter, fugle, dyr, svampe og insekter. Herfra går vi langs Øhavnsstien til Mændenes Løkke, så går vi tilbage til møllen, hvor vi spiser vores medbragte mad og drikker medbragt kaffe/te – og der kan købes øl/vand og kage til kaffen. Under frokosten kommer én fra møllelauget og fortæller om møllens historie.

Bakkelundgaard er et off. ejet område, der kan vi gå en flot rundtur, ud over udsigten over dødislandskabet mod nord og det sydfynske ø hav mod syd, kan du se, hvordan naturen indfinder sig. Der dyrkes ikke længere korn, men natur og friluftsoplevelser. Overdrevet er en sjælden naturtype på Fyn. Det findes typisk på sandede og bakkede jorde. Skal overdrevets mange flotte blomsterplanter atter indfinde sig, skal det holdes lysåbent ved afgræsning ved fx kreaturer eller heste. Et godt afgræsset overdrev, kan let indeholde 50 plantearter på hver m².

Frokost samt kaffe/te kan medbringes (og opbevares på møllen under gåturen). For de der har lyst, spiser vi frokost på møllen efter gåturen. Øl, vand og kage kan købes.

Turen er ikke anstrengende og vi går stille og roligt, og hvis man vil tilbage, så kan man altid gå tilbage til møllen.

Mødested: Egebjerg Mølle, Alpevej 36, 5771 Stenstrup, Fyn
P- plads er ca 50 meter nord for møllen på Alpevej.

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider