Midler kan søges til naturprojekter lokalt.

Mona Ibsen, 6. oktober 2019

Er der nogen, der har lyst og iver til at igangsætte et projekt, så se her:

»Vores Natur«- projekt uddeler midler.

Lokale foreninger landet over kan søge om puljemidler, til igangsættelse af naturaktiviteter. Puljen er for alle, og er oprettet i forbindelse med projektet Vores Natur. Aktiviteterne skal relatere sig til projektets fem fyrtårne.

Praktisk Økologi er medudvikler på Vores Natur og sidder med i to ud af fem fyrtårnsgrupper som arbejdet på at udvikle landsdækkende aktiviteter. Vi er med i: »Vild natur hvor du bor« og »Vild mad«.

Vild mad – Aktiviteter der formidler naturens råvarer og inviterer flere ud for at finde, fange og smage på naturen. F.eks. sanketure eller fælles madlavning med naturens råvarer.

I Praktisk Økologi tænker vi især på de »vilde« spiselige planter inden for havelågen. Det kan blandt andet søges penge til formidlere, til arrangementer som I afholder lokalt, materialer, udstyr, råvarer, vildt kød fra jægere og lystfiskere mv.

Vild natur hvor du bor – Aktiviteter der skaber interesse for bolignær vild natur, herunder udvikling af vild bynatur. F.eks. såning af vilde planter i forbindelse med sportspladser, parker eller private arealer. Eller events, som gør opmærksom på den vilde natur, hvor du bor.

Praktisk Økologi vil blandt andet formidle hvordan du gør din have mere vild og hvordan du skaber rum til insekter og dyr. I det hele taget kommer vi til at have fokus på biodiversitet og mangfoldighed i haven i 2020. Arrangementer kan laves i samarbejde med andre lokale foreninger/organisationer som for eksempel højskoler, DNs lokalafdelinger, øko-gårde mf.

Læs mere hele projektet, fyrtårnene og om hvordan du søger, og hvad der ydes tilskud til på Friluftsrådets hjemmeside.

Har du en ide til en aktivitet eller projekt i jeres netværk, som vil kunne gentages i andre netværk, så kan Praktisk Økologi søge pengene samlet, til glæde for mange.

Skriv til Mikael på mikael@praktiskoekologi.dk eller ring 22 18 26 82.

OBS Pengene skal søges senest 1. november.

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider