Svendborg: Møde om klimaændringer

Malene Mann Sørensen, 24. november 2014

Onsdag den 26. november kl. 16–18
Fremtidsfabrikken Jessens Mole 11, Svendborg
(tilmelding ikke nødvendig)

INVITATION: Informationsmøde om klimatilpasningsplanen

Som følge af klimaforandringerne får Danmark mere vand, vind og varme i de kommende år.

Det betyder, at vand på uønskede steder som kælderrum og veje vil blive et stadigt større
problem.

Derfor præsenterer Svendborg Kommune nu sin plan for, hvordan kommunen og borgere skal
forholde sig til de større vandmængder som følge af klimaforandringerne.

Det sker med klimatilpasningsplanen, som lige nu er i høring, og som kommunen vil fortælle mere
om på et møde:

Onsdag den 26. november kl. 16–18
Fremtidsfabrikken Jessens Mole 11, Svendborg
(tilmelding ikke nødvendig)

Klimatilpasningsplanen er i høring indtil 3. december og kan læses via dette link:
svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/klima_forslag/vand_og_klimatilpasning/
Den kan også findes på Svendborg Bibliotek eller en af bibliotekets filialer.

Informationsmødet kommer til at foregå i det nye iværksætterhus Fremtidsfabrikken, der ligger ved
havnen; et af de steder som ifølge klimatilpasningsplanen vil blive hårdt ramt af stigende havvand.

Det samme vil andre boligområder langs kommunens 180 km lange kystlinje, blandt andet
Rantzausminde, Vindeby og dele af Strandvejskvarteret. Her vil der være hyppigere og kraftigere
oversvømmelser, og på lang sigt vil nogle områder komme til at stå permanent under vand.

Den større mængde regnvand vil også give problemer. Især dele af centrum i Svendborg By, men
også de større landsbyer, vil få svært ved at komme af med regnvandet efter bl.a. skybrud.

Derfor vil der komme krav om, at man tager sig af regnvandet, især når man planlægger nye
boligområder. Det kan være gennem grønne tage, lokal nedsivning (eksempelvis regnvandssøer
og faskiner) og genanvendelse af regnvandet (eksempelvis til havevanding, toiletskyl og tøjvask).

På mødet vil du kunne høre mere om mulighederne, og om hvad der er kommunens eller
forsyningsselskabernes ansvar, og hvad der er den enkelte bolig- eller lodsejers ansvar, når der
kommer mere vand.

Vel mødt og tak!

Venlig hilsen

Annette Jørgensen
Akademiingeniør

Svendborg Kommune
Natur og Klima
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Tlf: +4562233423
Mobil: +4530175423
Email: annette.jorgensen@svendborg.dk

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider