Lille gård med nyanlagt permakultur

Ursula Behrle, 24. april 2022

Vi besøger en lille »nedlagt« gård på cirka 7 ha ved Skjern. Gårdens permakulturprojekt startede for halvandet år siden på en traditionelt drevet kornmark og en firkantet græsplæne. Nu er gården under omlægning til et sted, der skal drives efter økologiens og permakulturens principper og med et ønske om en høj biodiversitet og frugtbarhed i fremtiden, men også med en forholdsvis høj grad af selvforsyning med frugt og grønt og salg af overskud fra vejbod.

Kornmarken er nu dels udlagt i græs, der skal dyrkes ekstensivt, og dels blev der plantet fredskov. Der er anlagt valnøddeplantage, der skal tage højde for klimaforandringerne og de ændringer i vores madvaner, der vil komme.

Der er plantet hegn med spiselige buske, og et lille areal med nyplantet pil skal give læ og flettepil.

Men ikke mindst er der anlagt skovhave med diverse frugttræer og -buske og flerårige grøntsager, og til de etårige grøntsager er der etableret bede.

Ursula fermenterer »alt, hvad der ikke er løbet sin vej, inden man har talt til tre«, og hun laver meget raw food og andet vegansk og vegetarisk mad.

Efter havevandringen er der »havesnak« over en kop kaffe/te og kage. Kaffen indtages i laden, hvor der ikke er mulighed for opvarmning. Så husk varmt tøj!

Tid: 27. juni kl. 19
Sted: Damslundvej 1, Bølling, 6900 Skjern
Tilmelding: til Ursula enten hernede i kommentarsporet eller på tlf. 52 99 93 03

OBS:
På grund af alvorlig duftoverfølsomhed bedes du om at være duftneutral.

Husk varmt tøj, da vi drikker kaffe ude i laden.

De nyanlagte bede med skovhaven i baggrunden

Ved siden af en stor biodiversitet er en høj grad af selvforsyning med frugt og grønt et af fremtidsmålene den lille gård.

Nyanlagt valnøddeplantage, der skal imødekomme fremtidens behov for »kødalternativer«.

Høns har forskellige vigtige funktioner :-)

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk økologis hjemmesider