Viborg

Info

Antal medlemmer: 60

Kontakt: Søren Dahl Rosholm Og Mette Engholm
viborg@praktiskoekologi.dk

Deltag i netværket

Årsskiftehilsen med en vigtig dato

Mette Engholm, 19. december 2022

Hej alle gode havevenner i Viborg Netværk.

Så er dette år snart gået, julen står for døren og banker på :-)!

Jeg har sat mig for at sende Jer en lille men varm hilsen, hvor jeg både ser lidt tilbage og lidt frem.

Jeg vil forsøge at gøre det kort, for der er andre aktiviteter som kalder – gøremål, som bliver udsat resten af året, men som jeg vil have det rigtig godt med at få gjort ;-).

Vi kan i vores netværk se tilbage på et år med et varieret udbud af aktiviteter, hvoraf langt de fleste blev gennemført. (Nedenfor finder I en ikke-ajourført liste fra i sommer)
Deltagerantallet har været i underkanten – 6–12 personer.

Men vi, der har været med, har hver gang haft en god oplevelse :-).

Og mange har meldt afbud med den begrundelse, at vores tilbud var interessant, men at der bare ikke var plads i deres kalender.

Vi sluttede sæsonen med et både fagligt og socialt givende møde her i Tapdrup i november.

Vi var 12 personer, lige et bordfuld ;-)
Vi tog også billeder, dog først da nogle allerede var gået – se fotos længere nede.

Så min konklusion er, at vi er på rette vej – og at vi ufortrødent skal holde vores »bus« i drift, selvom det lige nu foregår i 3. gear.

Det er dog også vigtigt for mig at være klar i spyttet om, at det er en fælles opgave at holde netværket i god drift. Der er brug for at alle byder ind med det, de kan.

Og det godt at gøre reklame ved at fortælle om vores dejlige fællesskab – så vi får nogle flere med om bord i bussen :-).

AFSÆT FOR ÅR 2023:
Vibeke bekræfter, at vi er velkomne til planlægning og sammmenspisning
TORSDAG D. 19. JANUAR fra kl. 17.30.

Så reserver gerne datoen :-)
Mere udførlig invitation følger efter nytår.

Mange hilsener og gode ønsker
Mette Engholm,

IKKE-AJOURFØRT aktivitetsliste Obs! 2022:
Allerede gennemførte:
20/3: Planlægningsmøde m. fællesspisning hos Vibeke og Jørn i Sjørring. 12 delt.

8/5: Besøg hos Thorkil Forman: Vand og ventilation som klimareg. i drivhuset. ca. 10
Ti. 31/5: Inspirationsaften med vild-have-entor hos Ole Madsen.

Lø. 11/6: Besøg i Christina og Sørens permakulturhave v. Frederiks. 6 delt.

Ti. 21/6: Vort netværk har en stand ved Seniorfolkemødet på sØnæs, Viborg

Kommende:
Juli: Åben for havevandringsinvitationer.

Lø. 27/8 kl. 14: Inspirations- og indkøbstur til permakulturgartneriet Myrrhis på Friland.

Ansvarlig: Ole Madsen
Sø. 28/8 kl. 10–12: Rundvisning i Hedeselskabets nyanlagte bio-diversitetspark
Ansvarlig: PØ’s sekretariat.

September: Besøg hos Mette C. og Chris i deres mangfoldige landsbyhave.

Oktober: Guidet svampetur. Ansvarlige Axel og Carol.

I godt selskab omkring kaffebordet

»Brugt« frøbytte-bord

»Brugt« frøbytte-bord

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk økologis hjemmesider