Viborg

Info

Antal medlemmer: 54

Kontakt: Søren Dahl Rosholm Og Mette Engholm
viborg@praktiskoekologi.dk

Deltag i netværket

»Blandede bolcher« incl. aktivitetsoversigt.

Mette Engholm, 8. juli 2022

Kære alle netværksvenner.

Så er Seniorfolkemødet på sØnæs afviklet med mange glade og interesserede besøgende.

Vi, der passede PØ’s grønne bod, gik hjem med en god fornemmelse. Vi var i dialog med rigtig mange mennesker, delte viden og begejstring og fik næsten »udsolgt« af både frøposer og pjecer.

Om vores indsats fører til nye medlemmer, ved vi ikke – vi håber det. I al fald føltes det meningsfuldt at tale økologiens sag :-)!

Se vedhæftede foto.

Varmt velkommen til de nye medlemmer, som allerede er kommet til. Vi ønsker at I må føle Jer godt tilpas i vores fællesskab og få udbytte af aktiviteterne.

Ved mødet i permakulturhaven i Frederiks hilste jeg på et af de nye medlemmer. Hun gav udtryk for, at hun havde haft en rigtig god oplevelse – både socialt og mht. inspiration og viden – og at hun bestemt havde lyst til at komme igen.

Det blev jeg jo vældig glad for at høre – og tillader mig at bruge her som et lille reklamespot ;-)!

Så er det tid til at oplyse om kommende arrangementer, så I kan få dem i kalenderen.

Vi håber, mange vil deltage – tør næsten garantere, at I vil få noget godt med hjem.

Og så giver det ny energi til gruppen :-)

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
JULI:
– Åben for hyggelige havevandringer i vort lokale netværk – nok bedst en hverdagsaften.

Skriv selv invitation her på tavlen, eller
send en mail til: viborg@praktiskoekologi.dk.

Så laver Axel eller jeg et opslag, og sætter det også i kalenderen.

Det er helt ok at bede gæsterne selv tage evt. forplejning med. Det praktiserede vi i corona-periode, og det gik SÅ fint :-).

AUGUST:
– Lø.20/sø.21.: Åbne Vilde Haver.

PØ og Danmarks Naturfredningsforening har i flere år haft Åben Havelåge/Giftfri Have.

I år afholder PØ selv »Åbne Vilde Haver« den 20. og 21. august, hvor medlemmer åbner lågen til deres mere el. mindre vilde haver.

I alt er der ca. 50 åbne haver fordelt over hele landet.

Se mere på Havenyt/arrangementer: https://www.havenyt.dk/arrangementer/2022/august/

Lø. 27/8 kl. 14: Inspirations- og indkøbsbesøg hos Karoline og Tycho som driver Myrrhis, skovhave og permakulturgartneri på Friland.

Her er deltagerbetaling.

Nærmere beskrivelse følger.

Ansvarlig: Ole Madsen

Sø. 28/8 kl. 10–12: Rundvisning m. guide i Hedeselskabets store, nyanlagte bio-diversitetspark her i Viborg :-)
Parken indeholder mange forskellige miljøer – se artiklen i sidste medlemsblad :-)
Landsforeningen arrangerer, og deltagelse er gratis for medlemmer.

Der bliver en lille forfriskning og mulighed for at stille spørgsmål efter rundvisningen.

Tilmelding her:

Aug./September: Besøg hos Mette C. og Chris i deres mangfoldige landsbyhave i Vinkel, med bl.a. urtehave og gæs :-)!

Invitation følger.

SEPTEMBER:
1.-3.: Klimafolkemøde i Middelfart, hvor landsforeningen også vil være aktiv med en stand og oplæg. Se side 31 i tidsskrift 4/22.

Lav gerne et opslag her på tavlen, hvis du vil af sted – ang. fælleskørsel.

12.-17.: Bæredygtighedsuge – »Grønne Sammen« – arrangeret af Viborg Kommune i samarb. med grønne aktive foreninger og borgere
Vort lokale netværk kan søge om en gratis bod, hvis vi kan bemande den – og det ville jo være dejligt :-).

Særligt opslag følger. ang. hjælpere til denne bod.

God frugtbar sommer til alle!

Bedste hilsener Mette Engholm.

Seniorfolkemøde

Seniorfolkemøde: Viborg Netværks bod ved Seniorfolkemøde på Sønæs 21.06.

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider