Viborg

Info

Antal medlemmer: 60

Kontakt: Søren Dahl Rosholm Og Mette Engholm
viborg@praktiskoekologi.dk

Deltag i netværket

Dagsorden til spise/planlægningsmøde

Søren Dahl Rosholm, 15. januar 2024

1. Find en plads, præsentation af dagsorden.

2. Valg af Ordstyre og referent
3. Spisning, kort præsentationsrunde, Navn – hvor bor du og hvilke haveforhold, hvad optager dig mest lige nu?

4. Spisning, løs snak, afrydning.

5. Året der gik. Arrangementer og samarbejdet med Haveselvskabet.

6. når vi inviterer er det helt op til den der inviterer hvorvidt der serveres ved arrangementet eller folk selv skal have kaffe/mad med.

7. »Budrunde« på arrangementer, både invitationer til egne arrangementer og ideer andre evt. kan tage ejerskab på. Det er de arrangementer som nogen tager ansvar for, der kan komme i kalenderen.

8. Hvornår passer hvad ind i kalenderen.

9. Besøgs dage ved aflysninger og/eller fælles arbejdsdage rund i vores haver. – hvordan kan vi sikre at der ikke bliver for store huller i kalenderen.

10. Afrunding og tak for i aften.

Besøg Landsforeningen Praktisk økologis hjemmesider