Viborg

Info

Antal medlemmer: 54

Kontakt: Søren Dahl Rosholm Og Mette Engholm
viborg@praktiskoekologi.dk

Deltag i netværket

Referat fra planlægningsmøde 2023

Jonna Kjeldsen, 28. januar 2023

Mere Liv i Haven – Netværksmøde
Planlægningsmøde for 2023

Afholdt 5/1–23 hos Jørn og Vibeke i Lindum med 15 deltagere til sammenskudsfrokost, planlægning af årets aktiviteter og livlig snak.

Mette Engholm fortsætter som kontaktperson 1
Søren Rosholm overtager posten som kontaktperson 2 efter Axel Busck som ønskede at fratræde.

Nedenstående følger en liste over planlagte aktiviteter.

Husk, at alle i netværket altid kan sende en invitation/besked ud på tavlen.

Det kan f.eks. være en invitation til:

 • at komme og se din have, kompostfremstilling eller drivhus
 • at se et haveprojekt, som du har i støbeskeen eller har fuldført
 • gøre opmærksom på et kursus, som du har bemærket
 • et foredrag, som kunne være interessant at deltage i
 • frø, planter, løg, produkter, materialer osv., som du har i overskud eller mangler
 • samkørsel
 • fælles indkøb osv.

Planlagte aktiviteter for 2023:
Marts
Ramsløg, frø- og plantebytte:

 • Axel og Carol inviterer til høst af ramsløg, såvel blade som løg.

Vi bytter også planter og frø, så medbring gerne, hvis du har overskud.

Der sendes en invitation ud på tavlen, når ramsløgene er klar – formodentlig sidst i marts.

Ålegræs:

 • Mette og Poul har rigtig gode erfaringer med anvendelse af ålegræs i haven.

De arrangerer en tur i marts, hvor vi kan tage ud og samle ålegræs til eget brug.

Nærmere info lægges ud på tavlen.

April
»Hjemme hos« -Permakulturhave:

 • Søren og Christina fra Frederiks inviterer på besøg i deres store og interessante permakulturhave, som vi har fulgt i nogle år. I år er der bl.a. planer om ændring af køkkenhaven og i den sammenhæng vil de selv fremstille biokul, som skal indgå i den nye køkkenhave.

Nærmere info lægges ud på tavlen.

Grøn Dag på Viborg Bibliotek, hvor vi har en stand:

 • Temaet er »Biodiversitet og Bæredygtighed«
 • Lørdag d. 29. april kl. 10–16
 • Mette Engholm, Anne Marie, Axel & Carol og Jonna deltager på standen.

Maj
Permakultur, skovlandbrug, gravefri dyrkning, flerårige planter, høns og meget mere:

 • Jozef Blockx driver et nedlagt landbrug på 3,4 ha. ved Aabybro som demonstrations og undervisningscenter for permakultur
 • Mark arrangerer et besøg i maj
 • Nærmere info lægges ud på tavlen.

Juni
»Hjemme hos« – vildt – og dog…

 • Jonna og Søren inviterer på besøg på deres sted uden før Ørum.
 • Urtehave, stauder, høns, kompost, frugttræer, bærbuske og skov.
 • Dato følger på tavlen.

Seniorfolkemøde:

 • Afholdes d. 20. juni.
 • Ingrid, Mette Engholm og Jonna står på standen
 • Der efterlyses 1–2 personer mere, så meld endelig ind, hvis du har lyst – der kræves ikke særlige forudsætninger – kun interesse for emnet!

August
»Hjemme hos« -Stor permahave i støbeskeen

 • Mark inviterer på besøg på sin landejendom ved Roum, hvor han etablerer en stor permahave med fokus på livet i jorden som forudsætning for det, der skal gro i den.

Januar 2024
Planlægningsmøde for 2024

 • 18. januar hos Mette og Poul, Kokær 6, Tapdrup.

Ikke fastlagte arrangementer – følg med på tavlen, hvor datoer lægges ud!

Vand i haven

 • Søren Rosholm, Else, Mette & Poul planlægger et eller flere arrangementer
 • Det kan dreje sig om alt fra opsamling/opbevaring af regnvand til små hyggelige indslag til dyr og insekter

Svampetur

 • Pernille planlægger en svampetur, når det er ved tiden.

Permakultur Viborg

 • Else og Anne Marie forhører sig hos Permakultur Viborg, om de evt. har arrangementer, som vi kan deltage i.

28. januar 2023
Jonna Mørup Kjeldsen

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider