Viborg

Info

Antal medlemmer: 60

Kontakt: Søren Dahl Rosholm Og Mette Engholm
viborg@praktiskoekologi.dk

Deltag i netværket

Referat fra planlægningsmøde for 2024

Jonna Kjeldsen, 11. februar 2024

6/2 -24 Jonna

Mere Liv i Haven – Netværksmøde
Planlægningsmøde for 2024

Afholdt 2/2–24 hos Mette og Poul i Tapdrup med 11 deltagere til hyggelig sammenskudsfrokost, opsamling på året der gik samt planlægning af dette års aktiviteter.

Dagsorden
Spisning og præsentation
Året der gik – Mette lægger en opsamling af 2023’s aktiviteter på tavlen.

Det nye år – aktiviteter i og uden for netværket. Hvad, hvor, hvornår, hvordan og hvem er tovholder.

Ved alle indslag er det den/dem, der inviterer/tilrettelægger, der afgør forholdene for arrangementet.

Lad det fremgå af opslaget på tavlen, så alle kan planlægge herefter.

F.eks.:
– Skal det foregå ude/inde?

– Skal det være dag/aften?

– Skal det være weekend/hverdag?

– Bydes der på lidt »forplejning«, skal man selv medbringe eller er det slet ikke relevant?

– Skal man medbringe noget (redskaber, frø, poser, planter eller andet)
– Er der tilmelding
– Er der betaling (f.eks. ved ekstern foredragsholder)

Husk, at alle i netværket altid kan sende en invitation/besked ud på tavlen.

Det kan f.eks. være en invitation til:
– at komme og se din have, kompostfremstilling, drivhus, give en hånd med, vidensdeling osv.

– at se en have/et projekt, som du har i støbeskeen, har fuldført, ønsker sparring eller hjælp til.

– gøre opmærksom på et kursus, som kunne være relevant for andre i netværket
– et foredrag, som kunne være interessant at deltage i
– frø, planter, løg, produkter, materialer osv., som du har i overskud eller mangler
– samkørsel
– fælles indkøb osv.

– eller bare et besøg for at se på tingene der sker i haven og hyggeligt samvær.

Aktiviteter i 2024:
Fredag d. 23. februar
Frø- og plantebytte samt en tur rundt på matriklen hos Søren og Jonna.

Nærmere info lægges på tavlen.

Torsdag d. 29. februar kl. 19–21
Vand i haven – udnyttelse af vandet
Haveselskabets Viborg-afd. holder foredrag ved Mads Rahbek på Viborg Bibliotek.

Pris kr. 50,– for medlemmer, kr. 75,– for ikke-medlemmer.

Medbring selv kaffe/te.

Nærmere info bliver lagt i på tavlen.

Marts Indsamling af Ålegræs til afdækning/gødning af bedene
Mette lægger på tavlen, når det er tid.

April Høst af ramsløg hos Carol og Axel
Axel og Carol inviterer på tavlen, når det er tid.

Maj/juni Høst og spis tang
Else kontakter Sven og Heike og hører, om de har tid og lyst til at gentage succesen fra sidste år, hvor de stod for en super god tur. Kan evt. holdes på Fur ved Ingrids sommerhus.

Juni Hügelbed hos Søren og Christina
Søren lægger invitation på tavlen, når det er tid.

August Besøg i Økologiens Have i Odder, som nu også er blevet registreret som permakulturhave.

Mette undersøger mulighederne og lægger invitation på tavlen.

August Køkkenhave – også for dem, der ikke ved, hvordan man skal få startet.

John og Pernille inviterer på besøg i deres have på Gårsdalvej ved Ravnstrup. De lægger en invitation på tavlen.

November Indsamling af Ålegræs til afdækning/gødning af bedene
Mette lægger invitation på tavlen, når det er tid.

November At bygge og bo i halmhus
Mette og Poul bor i et halmhus, som de selv har bygget. Poul inviterer til en aften, hvor han fortæller om projektet.

De lægger invitation på tavlen, når dato er fastlagt.

Åben dato:
Flerårige grøntsager
Søren og Christina tager kontakt til Birgit Rothmann med henblik på et foredrag.

Mette kontakter Permakultur Randers og forhører om mulighed for besøg og evt. plantekøb.

Vinterdyrkning
Er der nogen, der har – eller kender nogen, der har kendskab/erfaring med vinterdyrkning?

Søren R. undersøger, om det evt. kunne være et emne for PØ som webinar.

Fremstilling af kul (biokul)
Else og John undersøger hver især muligheder for et arrangement.

Vildt bed/have
Er der nogen i netværket, som har (eller kender nogen, som har) en plet jord, som de gerne vil
gøre Vild Med Vilje og har lyst til at invitere netværket og drage nytte af den viden og de materialer, som netværket kan byde på?

Sø/dam/vandhul i haven
Er der nogen, der har -eller kender nogen, der har viden/erfaring med etablering af vand i haven i stor eller lille skala og som vil del viden med os?

Dyrkning af svampe
Er der nogen, der har -eller kender nogen, der har viden/erfaring med dyrkning af svampe og som vil del viden med os?

Opbevaring og udnyttelse af det vi dyrker
Tørring, fermentering, henkogning, kule, vinterdækning, lagerforhold osv.

Anne Marie og Christina undersøger muligheder.

Er der flere, der har -eller kender nogen, der har viden/erfaring med en eller flere former for opbevaring eller konservering af de gode sager, som vi dyrker og som vil del viden med os?

Netværket og Haveselskabet har etableret et samarbejde i -23.

Samarbejdet fortsætter og arrangementer vil løbende blive lagt i kalenderen.

Følg med på tavlen, hvor datoer og beskrivelse af arrangementer lægges ud løbende!

Log ind

Du skal være logget ind for at kunne læse og skrive kommentarer.

Brugernavn:

Besøg Landsforeningen Praktisk økologis hjemmesider