Klimahandledag 25.april 2024

Dato:

Sted: Præstegårdskvarterets grønne nabofælledsskab, Brønshøj Kirkevej 27, 2700 Brønshøj

Vi tager tråden op fra sidste års klimahandledag i præstegårdskvarterets grønne nabofælledsskab om håndtering af haveaffald – med udgangspunkt i Per Gundersens forslag og beregninger om CO2-lagring.

Vi mødes torsdag den 25/4 i Lises have på Brønshøj Kirkevej 27, kl 16.00 og diskuterer mulighederne og ser hvad Lise gør. Derfra kan vi gå videre til andre haver og se på andre løsninger.

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider