Lolland

Info

Antal medlemmer: 41

Kontakt: Marianne Mortensen
lolland@praktiskoekologi.dk

Deltag i netværket

Haven på landet

Dato:

Sted: Mariannes have på landet, Næsvej 11, Godsted, 4894 Øster Ulslev

Havevandring i to-delt landbohave. Den gamle del er »indrettet« i 1970’erne, og den nyere fra 2006 og frem. Se mere på Tavlen.

Medring selv kaffe/te – jeg sørger for kage.

Og husk lunt tøj – vi skal være ude.

Tilmelding senest 27. maj på mail til:
mari48m@gmail.com.

Besøg Landsforeningen Praktisk økologis hjemmesider