Lolland

Info

Antal medlemmer: 37

Kontakt: Marianne Mortensen
lolland@praktiskoekologi.dk

Deltag i netværket

Annas have

Dato:

Sted: Anna Eislers have, Vantorevej 82, 4880 Nysted

Havebesøg i Annas lille vilde have i Vantore.

(Se mere på tavlen).

Tilmelding senest 9.7. til: mari48m@gmail.com

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider