Lolland

Info

Antal medlemmer: 41

Kontakt: Marianne Mortensen
lolland@praktiskoekologi.dk

Deltag i netværket

Kaj og Susannes store landbohave

Dato:

Sted: Susanne og Kajs have, Stengårdsvej 12, 4871 Horbelev

Første aften-arrangement i sæsonen, sommertiden er jo startet, så vi har lys nok.

Tag alligevel varmt tøj på til havevandringen, som slutter med kaffe og kage indendørs.

Se mere om haven på »Tavlen«.

Tilmelding senest 26.3. til:
pia@gerstenbergrosted.dk

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider