Om Mere Liv i Haven Juelsminde

Vi er et nyoprettet netværk, der holdt vores første netværksmøde i november 2023.

Vi samledes med et ønske om at skabe et levende og inspirerende havenetværk/fællesskab, hvor ideer kan udveksles, ny praktisk viden kan erhverves, og hvor man kan få inspiration til det næste projekt i haven.

Fokus for vores samværk er overvejende praktisk økologi, selvforsyning, bæredygtighed og biodiversitet.

På vores første møde gik snakken livligt og ideerne til, hvad vi kan bruge vores nye fællesskab til var der mange af.

Et medlem sagde »hvor er det dejligt at have fået nogle nye grønne legekammerater«. Hvilket sætter fint fokus på, at vi også meget gerne vil have det sjovt og hyggeligt med hinanden.

Under kalenderen kan du se, hvilke aktiviteter, der foreløbigt er planlagt for 2024.

Vel mødt!

Besøg Landsforeningen Praktisk økologis hjemmesider