Om Mere Liv i Haven Kolding

Vi er et netværk som gerne vil inspirere, udvikle og hjælpe med økologisk omstilling lokalt. Vi vil med det perspektiv for øje give vores handlingsorienteret bidrag til at fremme global bæredygtighed fra haver til maver.

Vi ønsker at inspirere andre til mere liv i haverne i Kolding kommune. Op med fliserne/græsset i alle de mange parcelhus haver for at få mere selvforsyning.

Sammen driver vi en økologisk demonstrationshave i Geografisk have i Kolding i samarbejde med deltagere som ønsker at lærer hvordan vi at dyrker grøntsager og spiselige blomster.

Haver til maver

Besøg Landsforeningen Praktisk økologis hjemmesider