Lokale netværk

Mere Liv i Haven netværk er lokale øko-havenetværk, som Landsforeningen Praktisk Økologi står bag. Det er dog vores medlemmer, der koordinerer aktiviteterne, og opretter netværkene. Vi bistår kun med sparring og vejledning. Selvom netværkene koordineres af medlemmer af Praktisk Økologi, så kan deltage i netværkene og aktiviteterne.

Alle netværk er åbne og gratis for alle at deltage i.

Hvad laver netværkene?

Alle lokale netværk er forskellige. Nogle har 10 medlemmer, andre 150, og da aktiviteterne hviler på medlemmernes initiativer, kan de gå i mange retninger.

Mange netværk tager udgangspunkt i det som haveejere holder rigtig meget af; at tage på havevandringer hos hinanden, og høre historier og dele erfaringer. Alt efter sæson er der i netværkene rig mulighed for at dele ud af sit overskud af frø, planter, kompost mm. En del netværk arrangerer inspirationsture sammen, laver fællesbestillinger til planteskoler, og enkelte steder er der begyndt at opstå havehjælp mellem medlemmerne, både til havepasning i sommerferien, men også hjælp til nogle af de mere uoverskuelige anlægningsprojekter, som er langt sjovere når opgaven løftes i fællesskab!

Hvordan starter jeg et lokalnetværk?

Hvis du er medlem af vores forening skal du kontakte vores økofacilitator Mikael på mikael@praktiskoekologi.dk. Sammen får I lavet en invitation til det første opstartsmøde. Invitationen sender vi ud til medlemmer af Praktisk Økologi i lokalområdet.

Vi opfordrer til at du inviterer Mikael med til det første møde, så netværket kan få en god start. Det er også Mikael, du skal tage fat i, hvis netværket måske bliver inaktivt.

Hvordan kan jeg blive en del af et netværk?

Alle kan melde sig ind i et netværk, uanset om de er medlemmer af Praktisk Økologi eller ej.

Find det netværk, du gerne vil være medlem af, og klik på »Deltag i netværk«. Udfyld oplysningerne og du er meldt ind.

Fremover skal du logge på ved at klikke på »log ind« i øverste venstre hjørne. Nu har du fremover adgang til at lave opslag og deltage i diskussioner på dit netværks ‘Tavle’, og følge med på netværkets kalender.

Mit netværk er dødt

Hvis dit netværk er inaktivt så hjælper vi det i gang. Kontakt Mikael på mikael@praktiskoekologi.dk for at få sparring og hjælp til at få kickstartet netværket.

Du kan også selv kontakte tovholderen på netværket og høre om du kan hjælpe, eller du kan lave nogle arrangementer. Tovholderen på netværket er ikke »formand« for netværket eller ansvarlig for det, men fungerer blot som vores kontaktperson – alle kan derfor oprette arrangementer i netværket og tage initiativ til møder.

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider