Temanetværk

Temanetværkene adskiller sig fra de lokale netværk ved at være tværgeografiske og, som navnet siger, at centrere sig omkring et tema. Opstart af et netværk er også helt anderledes fra de lokale netværk, som er hurtige og lette at oprette.

Med temanetværkene er det ønsket at medlemmer af Landsforeningen Praktisk Økologi og andre interesserede får organiseret et fagligt netværk, der kan arbejde mere koordineret med udvalgte dagsordener.

For at oprette et temanetværk skal følgende være opfyldt:

  • Netværket skal arbejde inden for Landsforeningen Praktisk Økologi’s værdisæt og vedtægter.
  • Der skal udarbejdes 1 sides arbejdspapir, der beskriver rammerne for netværkets arbejde. Dette skal godkendes af bestyrelsen i Praktisk Økologi.
  • netværket skal have tals- og kontaktpersoner, der er medlemmer af Praktisk Økologi.
  • Læserbreve, film og andre ytringer på foreningens vegne skal godkendes af foreningen.

Besøg Landsforeningen Praktisk økologis hjemmesider